Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija

Dobrodošli na stranice Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija.


RPPEU - posjet studenata tvrtkama...

Studenti predmeta Računalom podržano projektiranje elektroničkih uređaja su u četvrtak 9. lipnja 2016. posjetili tvrtke TELEGRA i Rimac Automobili u Svetoj Nedelji.

Studenti su u Telegri prisustvovali predavanju o djelatnostima tvrtke te su primili vrijedne savjete o inženjerskim problemima prilikom pokretanja novog projekta nakon čega su na primjerima imali priliku vidjeti kako izgleda projektiranje i proizvodnja industrijskih elektroničkih uređaja.

Rimac Automobilima studentima su uživo prezentirani električni automobil Concept_One i električni bicikl Greyp, nakon čega su studenti obišli cijeli proizvodni proces te su naposlijetku vidjeli radno okruženje bivših kolega sa fakulteta kao i njihove trenutne projekte.

Zahvaljujemo svim djelatnicima Telegre i Rimac Automobila na lijepom dočeku te zanimljivim i dobro organiziranim posjetima!

U nastavku obavijesti možete pročitati par informaciji o tvrtki Telegra.

 

Od 1991. godine, Telegra (www.telegra-europe.com) se specijalizirano bavi dizajnom, proizvodnjom, instalacijom I I održavanje kompletnih integriranih Inteligentnih Prometnih Sustava (eng. Intelligent Transport Systems – ITS) i bazičnih ITS proizvoda. Danas su Telegrini sustavi i proizvodi prisutni u više od 35 država na pet kontinenta, na preko 5.000km autocesta i 200km tunelskih cijevi, što Telegru svrstava među najveće hrvatske izvoznike.

 

U Telegrin portfolio spadaju:

 • „Ključ u ruke“ isporuka kompletnih, potpuno integriranih, spremnih za instalaciju (integriranih, tvornički ispitanih i konfiguriranih) ITS rješenja koja minimiziraju složenost i trošak instalacije, ispitivanja i korištenja. Telegrina ekspertiza u institucionalnoj, operacijskoj i fizičkoj integraciji pomaže već preko 20 godina zajednicama diljem svijeta u smanjenju prometnih zagušenja i povećanju protočnosti prometa.
 • Telegra je vodeća firma u integraciji tunelskih prometnih i SCADA sustava, specijalist za isporuku kompletnih prometnih i SCADA sustava, što uključuje i sklopovska i programska rješenja – omogućavajući time najbržu implementaciju najviših modernih sigurnosnih i ergonomskih standarda u upravljanju tunelima. Telegrini sustavi su implementirani u više od 200km tunelskih cijevi u Europi, USA i Aziji, a sustavi su više godina za redom ocjenjivani kao najsigurniji u Europi.
 • Integrirani sustavi se zasnivaju na topXview™ - integriranoj softverskoj platformi za Inteligentne Prometne Sustave koja objedinjuje upravljanje prometom, tunelsku SCADA-u, upravljanje incidentima, održavanje i servise za informiranje javnosti. topXview™ se koristi na autocestama, tunelima I gradovima, za ergonomsku implementaciju modernih koncepata upravljanja prometom i događajima u prometu (Integrirano upravljanje prometnim koridorima, aktivno upravljanje prometom, detekcija I upravljanje incidentima, predikcija prometa, hijerarhijski I nacionalni prometni sustavi, podrška donošenju odluka, itd)
 • NextGen™ tehnologija promjenljivih prometnih znakova u LED tehnologiji eliminira sve najvažnije funkcionalne i mehaničke problem tradicionalnih tehnologija, i smanjuje ukupan trošak tijekom životnog vijeka proizvoda I do 60%. NextGen™ tehnologija je postavila industrijske standard kao što su: nema potrošnih dijelova, jednostavno održavanje, ekstremno mala potrošnja energije, elegantan izgled.
 • Sustav automatske video detekcije incidenata XAIDTM – drugačiji je od ostalih zato što koristi revolucionarne metode video analize. Implementacijom algoritama strojnog učenja I umjetne inteligencije, XAIDTM postiže 75% manje lažnih alarma u svim uvjetima rada – loši vremenski uvjeti, loša vidljivost, vibracije kamera, nekvalitetan video signal. XAIDTM kombinira višestruke funkcionalnosti u jednom proizvodu: tunelski sustav detekcije incidenata, sustav detekcije za otvorenu cestu, brojanje I klasifikacija vozila, primjena u gradskim uvjetima (detekcija “yellow box incidenata”, itd).

 

Since 1991, Telegra (www.telegra-europe.com) has specialized in design, manufacturing, installation, integration and maintenance of completely integrated Intelligent Transport Systems (ITS) solutions and core ITS products. Telegra systems and products are now present in more than 35 countries on five continents, on more than 5.000 km of highways and 200 km of tunnels, which makes Telegra one of the biggest Croatia's exporters.
 
Telegra's portfolio and expertise include:

 • Turn-key delivery of complete, truly integrated, ready-to-install (integrated, factory tested and configured) ITS solutions that minimize complexity and cost of installation, commissioning and operation. Telegra’s expertise in institutional, operational and physical integration has been helping communities world-wide reduce congestions and improve mobility for over 20 years.
 • Leader in tunnel traffic management and SCADA integration. Specialists for complete delivery of tunnel traffic management and SCADA system HW and SW, for fastest possible implementation of highest contemporary safety and ergonomic criteria - implemented on 200 km of tunnel tubes in Europe, US and Asia  – safest tunnel in Europe award recipient many years in a row.
 • Integrated systems are based on topXview™ - an integrated ITS software platform that unifies traffic management, tunnel SCADA, situational management, maintenance and public information service. topXview™ is used on highways, tunnels and cities for fastest and most ergonomic implementation of modern traffic and situation management concepts (ICM, ATM, incident detection and management, traffic prediction, multi-level state/agency wide platforms, decision support …).
 • NextGen™ technology of Dynamic Message Signs eliminates all major functional and mechanical problems of traditional signs and reduces cost of ownership up to 60% during lifetime. It sets industry standards: no consumable parts, easy maintenance, extremely low power consumption, elegant appearance.
 • Automatic Video Incident Detection (AVID) X-AID™ – different from others because it uses revolutionary methods in video analysis. Implementing machine learning algorithms, Cell Automata, and Artificial Intelligence, X-AID™ ensures 75% less false alarms which holds true in all conditions - bad weather, bad visibility, vibrating cameras, poor video signal. X-AID™ combines different functionalities in a single product: Tunnel AVID, Open Road AVID, Traffic Counting and Classifying, Urban ITS application (e.g. yellow box violation, etc.).
   

 

Autor: Mario Cifrek
Popis obavijesti