Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija

Dobrodošli na stranice Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija.


Poziv na predavanje: P&S...

Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija, Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku (HDBIMF) i Odjel za tehniku u medicini i biologiji Hrvatske sekcije IEEE pozivaju Vas na predavanje

"P&S Engineering - Neinvazivno mjerenje funkcije autonomnog živčanog sustava"

koje će održati dr. Joseph Colombo iz ANSAR Medical Technologies, u četvrtak19. travnja 2018. godine, u 10.10 sati, u dvorani B3 Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, Zagreb.

Predavanje je na engleskom jeziku, a predviđeno trajanje s raspravom je 60 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente.

Više informacija o predavanju i predavaču pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti.

P&S Engineering - Neinvazivno mjerenje funkcije autonomnog živčanog sustava

Simptomi različitih bolesti najčešće nastaju kao rezultat disfunkcije krajnjih organa, no zbivanja u autonomnom živčanom sustavu (AŽS) u pravilu prethode zbivanjima u krajnjim organima. Stoga se u mnogim bolestima poput primjerice hipertenzije poremećaj AŽS pojavi puno ranije nego što se bolest manifestira u poremećaju krajnjeg organa, ali je zbog izostanka simptoma taj poremećaj "nevidljiv". Drugim riječima, mjerenjem funkcije AŽS bolest se može detektirati dok je još "u nastajanju". Poznavanje statusa AŽS se može koristiti u dijagnostici bolesti, odabiru i prilagodbi terapije. Tema predavanja dr. Colomba je razvoj i karakteristike softvera za neinvazivno mjerenje funkcije autonomnog živčanog sustava ANX 3.0. Softver ANX 3.0 pored uobičajene analize varijabilnosti perioda srčanog ciklusa u izračun uključuje i analizu respiratorne aktivnosti, iz čega se precizno može izmjeriti aktivnost simpatičkog i parasimpatičkog živčanog sustava.

Biografija

Dr. Joseph Colombo je neurolog i inženjer strojarstva i elektrotehnike. Na Rochesterskom sveučilištu u New Yorku je doktorirao na području neuroznanosti i biomedicinskog inženjerstva. Karijera dr. Colomba uključuje 17 godina rada na razvoju sustava za posadu zrakoplova i sustava za održavanje života za NASA-u, vojsku i Saveznu upravu za civilno zrakoplovstvo SAD-a i na razvoju senzorno-neuralnih proteza uključujući digitalna slušna pomagala, umjetne pužnice, vidne proteze i mjere vestibularnog sustava. Stručnjak je za obradbu signala, a bio je uključen u razvijanje sustava za telemedicinu. Dr. Colombo više od 25 godina radi na razvoju tehnologija za AŽS te je provodio istraživanja i objavljivao radove o kliničkoj primjeni i studijama ishoda prilikom primjene neinvazivnog sustava za praćenje AŽS u intenzivnoj skrbi (trauma i sepsa), anesteziologiji, kardiologiji, endokrinologiji, obiteljskoj medicini, internoj medicini, terapiji boli, neurologiji, psihijatriji, pulmologiji i medicini spavanja. Koautor je više znanstvenih radova, poglavlja u knjigama te medicinskog priručnika o kliničkim primjenama i ishodima terapije vođene softverom za neinvazivno praćenje AŽS. Trenutno sudjeluje u više od pedeset istraživačkih projekata diljem svijeta te daje kliničke konzultacije liječnicima na internacionalnoj razini.

Autor: Željka Lučev Vasić
Popis obavijesti