Ante Šantić (1928-2008)

Prof.dr.sc. Ante Šantić diplomirao je na Tehničkom fakultetu, Elektrotehnički odsjek Sveučilišta u Zagrebu 13.5.1953. godine, a doktorat znanosti obranio je na istom Sveučilištu 1966. Godine 1954. zapošljava se u Institutu za elektroprivredu u Zagrebu kao razvojni inženjer, gdje je u početku razvijao različite elektroničke mjerne uređaje. Šef Laboratorija za elektroniku u tom Institutu postao je 1959.g., kada je počeo s razvojem medicinske instrumentacije posebno elektroencefalografa za koje je razvio elektronički dio i koji su se kasnije serijski proizvodili.. Iz tog razvojnog rada potiču i dva patenta. I

Godine 1970. stalno se zapošljava na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Tom prilikom uvodi dva nova predmeta "Elektronička instrumentacija" i "Biomedicinska elektronika" koji se i danas predaju, te osniva sa suradnicima "Laboratorij za biomedicinsku elektroniku". Predmetom "Biomedicinska elektronika" uvodi se i novo interdisciplinarno područje biomedicinske tehnike kod nas.

Dr. Šantić je u cjelokupnom svom radu radio na razvoju i istraživanjima u području elektroničke instrumentacije i biomedicinske elektronike. Utemeljio je i Smjer Industrijske elektronike s prof. Babićem, a razvio je i niz instrumenata za mjerenje mehaničkih veličina. Napisao je knjige "Elektronička instrumentacija", (3 izdanja, 1982., 1988., 1993.) i "Biomedicinska elektronika" (1995.) obje u izdanju Školske knjige. Posljednja je nagrađena nagradom HAZU "Josip Juraj Strossmayer", kao najuspješnija knjiga iz područja tehničkih znanosti u 1995. godini. Godine 1975 i 1976. boravio je kao gostujući profesor na Case Western Reserve University CWRU, Cleveland, Ohio, U.S.A., a 1982. godine pozvan je u istom svojstvu na isto Sveučilište (CWRU), gdje je boravio do početka ožujka 1984. U kraćim vremenskim intervalima bio je još u istraživačkim centrima u Milanu, u Cambridgeu i Dresdenu. Od 1976. do 1978. bio je prodekan za nastavu, a od 1978. do 1980. dekan Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu i višegodišnji predsjednik povjerenstva za poslijediplomske studije te predsjednik Savjeta ETF-a i član drugih odbora. Objavio je oko 156 radova od čega 87 znanstvenih. Dobio je Republičku nagradu "Nikola Tesla" za dostignuća u području biomedicinske tehnike u 1980. godini, Zlatnu medalju "Josip Lončar" za uspješan znanstveni i nastavni rad na fakultetu. Nagradu HAZU za doprinos od osobitog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku u području tehničkih znanosti dobio je 1997. Iste godine odlikovan je Republičkom nagradom: "Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića" za posebne zasluge u znanosti. Prof. Šantić bio je četiri puta predstojnik Zavoda za elektronička mjerenja i sisteme. Od 1993. godine do 1999. bio je predsjednik Matičnog povjerenstva za polje elektrotehnike i računarskih znanosti Rektorskog zbora, a sada je član.

Dugogodišnji je predsjednik Hrvatskog društva za medicinsku i biološku tehniku. Član je radne grupe IFMBE-a za europske aktivnosti, Senior Member je američkog društva inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) i član je društava: International Society on Biotelemetry, IEEE Engineering in Medicine & Biology Society, IEEE Instrumentation and Measurement Society i predstavnik je Hrvatske u Komitetu IMEKO TC13, kao i još tri domaća društva. U 2000. godini dobiva prestižnu nagradu za "Životno djelo u području tehničkih znanosti" i biva imenovan za Prof. Emeritusa. U 2003. godini dobiva značajnu nagradu od američkog društva IEEE, sekcija Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS) za životno djelo nazvanu "EMBS Career Achievment Award".