6. DIPLOMSKA RADIONICA, ZESOI - DIRA 2015

Popis sudionika, njihovih mentora i naslovi diplomskih radova prezentiranih na radionici:

 

Saša Tepić - 1. nagrada Hrvoje Džapo Modularni sustav za udaljeni nadzor, upravljanje i automatizaciju građevina
Ankica Gogić - 2. nagrada Damir Seršić Napredna rekonstrukcija slike u pozitronskoj emisijskoj tomografiji
Toni Martinović - 3. nagrada   Hrvoje Džapo Sustav za kontinuirano praćenje disanja kapacitivnom metodom
Filip Čevapović Mladen Vučić Sklopovska implementacija bilateralnog filtra
Tomislav Gavran Darko Vasić Određivanje relativnog položaja pokretnog objekta senzorom optičkog toka
Filip Grilec Mario Cifrek Bežični senzorski čvor sustava za komunikaciju ljudskim tijelom realiziran PSoC mikrokontrolerom
Zvonimir Hölbling Darko Vasić Određivanje relativnog položaja objekta UWB senzorom
Matej Hržić Darko Vasić Elektromagnetski induktivni senzor za mjerenje vodljivosti tla
Matija Ilijaš Sven Lončarić Duboke konvolucijske neuronske mreže za raspoznavanje znakova
Ivan Križanić Davor Petrinović Metode razlikovanja govora i glazbe u digitalnim zvučnim zapisima
Zvonimir Mandić Davor Petrinović Algoritmi za detekciju umora vozača
Petar Matković Davor Petrinović Razvoj demonstracijskih aplikacija na Zynq-7000 SoC arhitekturi pod operacijskim sustavom Linux
Marko Medved Mario Cifrek Mjerni sustav za sučelje između mozga i računala
Martina Mihalić Tomislav Pribanić Sustav za klasifikaciju vozila detekcijom registarske pločice
Branko Milanković Ratko Magjarević     Mobilni uređaj za praćenje srčanog ritma
Janja Paliska Damir Seršić Sustav za prepoznavanje uzoraka aktivnosti mozga
Dario Pavlović Mile Šikić Identifikacija RNA izoformi iz grafa transkripata
Tomislav Sever Vedran Bilas Motrenje kvalitete zraka elektrokemijskim senzorima plina - umjeravanje, kompenzacija i iskazivanje rezultata
Dino Šimićev Marko Subašić Računalno očitavanje višesegmentnih displeja
Mateja Škrapec Vedran Bilas Programsko rješenje za detekciju astmatskih zvižduka na Android uređajima

Repozitorij