Znanost o podacima

Što je znanost o podacima?

Znanost o podatcima se bavi metodama, algoritmima i sustavima za ekstrakciju znanja iz strukturiranih i nestrukturiranih podataka. Ona uključuje prikupljanje, održavanje, obradu, analizu i komunikaciju podataka.

Područje znanosti o podacima

Znanost o podacima je široko, interdisciplinarno područje koje obuhvaća različite domene istraživanja i primjene, kao što su matematika, statistika, umjetna inteligencija, strojno učenje, dubinska analiza podataka, obradba signala, obrada prirodnog jezika, računalni vid, raspodijeljeni i paralelni sustavi, baze podataka, vizualizacija informacija, socijalne mreže i bioinformatika. Znanost o podacima uključuje i razmatranje velikih količina podataka, dubokog učenja te računarstva visokih performansi.

Vještine

 • osmišljavanje, oblikovanje i implementacija sustava umjetne inteligencije
 • provođenje deskriptivne i inferencijalne statističke analize podataka
 • primjena algoritama strojnog učenja u rješavanju problema u različitim područjima primjene
 • prikupljanje podataka iz različitih izvora
 • prilagođavanje i preoblikovanje podataka za potrebe rješavanja različitih problema
 • vizualizacija podataka odgovarajućim programskim alatima
 • korištenje odgovarajuće računalne infrastrukture u svrhu učinkovite analize podataka

Karijera

Znanost o podacima vrlo je široko i interdisciplinarno područje koje koristi metode i alate primjenjive u brojnim područjima ljudske djelatnosti.
Studentima se po završetku smjera nudi niz poslova u industriji u kojima često surađuju sa stručnjacima iz različitih područja, kao što su:

 • podatkovni znanstvenik
 • znanstvenik strojnog učenja
 • podatkovni analitičar
 • podatkovni inženjer
 • poslovni analitičar
 • analitičar računalnih sustava

Značajke smjera znanost o podacima

Smjer znanost o podacima nudi studentima temelje u matematičko-statističkim predmetima koji će im omogućiti duboko razumijevanje prirode podataka i načina na koji se može pristupiti njihovoj analizi. Temeljna naobrazba upotpunjena je brojnim izbornim predmetima koji proširuju teorijske aspekte znanosti o podacima i primjene u pojedinim područjima primjene (npr. industriji, poljoprivredi, financijama, biologiji, medicini, prometu, poslovnoj analitici i društvenim znanostima). Budući da se znanost o podacima danas naveliko razvija, ovaj novi smjer se najbolje može smjestiti unutar propulzivnog studija računarstva, budući da osnova za analizu i pohranu podataka danas predstavljaju računala i njihove složene arhitekture. U okviru izbornih predmeta, studente se potiče da razmotre i ostale smjerove studija računarstva te da odaberu one predmete koje smatraju najviše upotpunjujućima za buduću karijeru magistra inženjera računarstva.


Obavijesti