Posebno istaknuti profesori u mirovini

Posebno istaknuti profesor FER-a  dr. sc. Vladimir Naglić,  6129-971  471  vladimir.naglic@fer.hr  D133


Djelatnici

Redoviti profesor

Email
D-111
6129-974

Prof. dr. sc.
Vedran Bilas

Email
D-130
6129-933

Prof. dr. sc.
Mario Cifrek

Email
D-120
6129-950

Prof. dr. sc.
Branko Jeren

Email
D-109
6129-949

Prof. dr. sc.
Dražen Jurišić

Email
D-129
6129-808

Prof. dr. sc.
Igor Lacković

Email
D-119
6129-891

Prof. dr. sc.
Sven Lončarić

Email
D-132
6129-938

Prof. dr. sc.
Ratko Magjarević

Email
D-118
6129-968

Prof. dr. sc.
Davor Petrinović

Email
D-142
6129-937

Prof. dr. sc.
Tomislav Pribanić

Email
D-106
6129-973

Prof. dr. sc.
Damir Seršić

Email
D-108
6129-975

Prof. dr. sc.
Mladen Vučić

Izvanredni profesor

Email
D-110
6129-878

Izv. prof. dr. sc.
Hrvoje Džapo

Email
D-107
6129-970

Izv. prof. dr. sc.
Zvonko Kostanjčar

Email
D-121
6129-963

Izv. prof. dr. sc.
Predrag Pale

Email
D-105
6129-956

Izv. prof. dr. sc.
Marko Subašić

Email
D-143
6129-931

Izv. prof. dr. sc.
Darko Vasić

Docent

Email
D-150
6129-948

Doc. dr. sc.
Željka Lučev Vasić

Email
D-136
6129-536

Doc. dr. sc.
Dinko Oletić

Email
D-145
6129563

Doc. dr. sc.
Tomislav Petković

Email
D-151
6129-883

Doc. dr. sc.
Ana Sović Kržić

Poslijedoktorand

Email
D-114
6129-775

Dr. sc.
Juraj Petrović

Asistent

Andro Ćoza
, mag. ing.

Email
D-135
6129-867

Dominik Džaja
, mag. ing.

Email
D-141
6129-972

Edi Emanović
, mag. ing.

Email
D-135
01 6129 867

Krešimir Friganović
, mag. ing.

Email
D-136
6129-536

Marko Gazivoda
, mag. ing.

Email
D-162-1
+385 1 6129 940

Email
D-159
6129-575

Karlo Koščević
, mag. ing.

Email
D-136
6129-536

Ivan Rep
, mag. ing.
Vedran Stipetić
, mag. ing.

Email
D-162-1
6129940

Ivana Storjak
, mag. ing.

Email
A-000
6129-544

Fredi Šarić
, mag. ing.

Email
D-136
6129-536

Dorijan Špikić
, mag. ing.
Katarina Vodvarka
, mag. ing.

Iskusni istraživač

Email
D-136
6129-536

Dr. sc.
Davorin Ambruš

Mlađi istraživač

Email
D-159
6129-575

Ilija Domislović
, mag. ing.

Email
D-159
6129-575

Jelena Ivanković
, mag. ing.
Miha Keber
, mag. math.
Duje Medak
, mag. ing.
Josip Mesarić
, mag. ing.
Fran Penić
, mag. ing.

Email
D159
6129-575

Donik Vršnak
, mag. ing.
Petar Zečević
, dipl. ing.

Voditelj

Email
D-150
6129-669

Vesna Kezdorf
, oec.

Zavodski suradnik

Igor Cigrovski
, dipl. ing.

Email
D-114
6129-775

Žad Deljkić
, mag. ing.
Fran Huzjan
, mag. ing.

Email
D-113
6129-544

Tomislav Kovačević
, mag. ing.

Email
D-163
6129-669

Ivica Medved
, dipl. ing.
Fran Milković
, mag. ing.

Email
D-163
6129-956

Ivica Vukoja
, dipl. ing.

Email
D-163
6129-963

Marija Vurnek
, bacc. oec.

Tajnik/ca

Voditelj ispitnog laboratorija

Email
D-149
6129-960

Mr. sc.
Marijan Kuri

U mirovini

Email
D-117
6129-966

Prof. dr. sc.
Neven Mijat

Email
D-133
6129-971

Prof. dr. sc.
Vladimir Naglić

Email
D-130
6129-933

Izv. prof. dr. sc.
Zoran Stare
Doc. dr. sc.
Ante Šare

Email
D-131
6129-932

Prof. emer. dr. sc.
Stanko Tonković

Vanjski suradnik

Izv. prof. dr. sc.
Aleksandar Battista Ilić
Prof. dr. sc.
Bart Bijnens
Izv. prof. dr. sc.
Vlatka Bilas

Email
D-162-1
6129-563

Igor Brkić
, mag. ing. inf. et comm. techn.

Email
 
3658-669

Dr. sc.
Igor Gruić

Email
C09-16-3
6129-529

Marko Gulin
, mag. ing.
Doc. dr. sc.
Darko Katović

Email
A-000
0914410719

Nasl. doc. dr. sc.
Miroslav Končar
Nasl. izv. prof. dr. sc.
Ivica Kopriva

Email
A-000
+38512376378

Prof. dr. sc.
Vladimir Medved
Doc. dr. sc.
Maja Mihelja Žaja

Email
D-145
6129-940

Doc. dr. sc.
Goran Molnar
Andrej Novak
, mag. math.
Doc. dr. sc.
Nikola Poljak
Doc. dr. sc.
Nikola Popović
Manja Prašek
, prim. dr. spec.
Izv. prof. dr. sc.
Krešimir Seletković

Email
D-104
6129-781

Prof. dr. sc.
Mile Šikić

Email
FER-općenito
msprem88.github.io

Dr. sc.
Marko Šprem
Doc. dr. sc.
Azra Tafro
Prof. dr. sc.
Feđa Vukić

Email
D-135
6129-867

Sara Žulj
, mag. ing.

OSTALI

Email
A-003-4
6129-723

Ana Golub
, mag. oecol. et prot. nat.