Zašto studirati Elektroničke sustave i obradbu informacija

Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija je kroz 25 godina bio nositelj smjera industrijska elektronika, na kojem je diplomiralo gotovo 1200 studenata, stvorivši tako jezgru visoko obrazovanih stučnjaka u ovom području. Osim što možete postati dio te tradicije znanja i vještine njegovane na Zavodu omogućit će vam i poslovne prilike u području softverske i hardverske obrade signala, od čipova do računala, od elektroničkih i informacijskih do financijskih sustava. 

Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija jvuće korijene svog osnutka od 1936. godine, te je tako povijesno najstariji zavod Fakulteta, oduvijek vrhunski opremljen. Danas je Zavod matičan zavod dvaju  modula na preddiplomskom, te dvaju profila na diplomskom studiju, dok profesori sa Zavoda drže nastavu i na drugim modulima i profilima Fakulteta, kao i na drugim studijim na Sveučilištu.

 

Obradba informacija je neizostavan dio modernih informacijskih i komunikacijskih sustava od mobitela do osobnih računala. Na zavodu se iz ovog pordučja drži nastava iz  istoimenog profila na diplomskom studiju, a koji obuhvaća sklopovske i programske komponente za obradbu, pohranu, kodiranje, prijenos i analizu svih vrsta informacija (signali, govor, podaci, slike, video). Na preddiplomskom studiju modul nosi ime Obrada informacija i multimedijske tehnologije.

Profesori i istraživači iz ovog područja se bave prijenosom, kompresijom podataka, pronalaženjem informacija u skupu podataka, reprezentacijom informacije kao signala, te obradom i analizom signala u stvarnom vremenu.

Ukoliko vas zanimaja komunikacija, mobilni sustavi, interakcija čovjeka i računala, virtualni stvarnost, multimedija, sigurnosni sustavi, medicinska informatika, biometrija, bioinformatika - odaberite ovaj modul i ovaj profil.

Znanja stečena u ovom području omogućuju poslovne prilike te zapošljavanje u širokom spektru poduzeća IKT sektora, te u industrijskim, financijskim i uslužnim djelatnostima gdje postoji velika potreba za obradbom, analizom i prijenosom informacija. Vještine obuhvaćaju projektiranje i razvoj algoritama, sklopovskih i programskih sustava, njihovo ispitivanje i integraciju, razvoj prezentacijskih sposobnosti te timski rad i konzalting.

 

 

Elektroničko i računalno inženjerstvo je naziv modula na preddiplomskom studiju te profila na diplomskom studiju koji osposobljava studente za razvoj, projektiranje i izvedbu elektroničkih sustava temeljenih na analognim i digitalnim sklopovima, računalima, sustavima na čipu zajedno s njihovom programskom podrškom.

Ukoliko se želite okušati u elektroničkim sustavima, upravljanju procesima, komunikacijama, instrumentaciji i inteligentnim sustavima - ovdje možete steći potrebna znanja. Vještine obuhvaćaju mjerenje fizikalnih veličina, pretvorbu u električki signal, analognu i digitalnu predobradu, projektiranje ugrađenih računalnih sustava i mreža za obradu, pohranu, prijenos, analizu i prikaz informacija.

Težište studija jest na integriranju multidisciplinarnih znanja, sklopovlja, algoritama i programske podrške u svrhu ostvarivanja cjelovitih rješenja u svim granama ljudske djelatnosti.

Profil osigurava završenim studentima široka sustavna znanja i vještine u primjenama elektroničkih i ugrađenih računalnih sustava, te im otvara prilike za odgovarajuće pozicije u planiranju, realizaciji, vođenju i nadzoru istraživačkih i razvojnih projekata u modernom gospodarskom okruženju, znanstvenim organizacijama i uslužnim sustavima suvremenog informacijskog društva. 


Repozitorij