Informacije za studente

Zavod je matični zavod dvaju profila na diplomskom studiju: obradba informacija i elektroničko i računalno inženjerstvo. Ipak, profesori sa Zavoda drže nastavu i na drugim modulima i profilima Fakulteta, kao npr. elektronika, te na drugim studijim na Sveučilištu (npr. JEKON).

 

Studente koji žele steći praktična iskustva iz

 • područja prijenosa i kompresije podataka,
 • pronalaženjem informacija u skupu podataka,
 • reprezentacijom informacije kao signala,
 • obradom i analizom signala u stvarnom vremenu,
 • virtualne stvarnosti,
 • multimedije i mobilnih komunikacija,
 • sigurnosnih sustava,
 • medicinske informatike, biometrije, bioinformatike,
 • mjerenja raznih fizikalnih veličina,
 • njihovoj pretvorbi u električki signal,
 • projektiranja ugrađenih računalnih sustava
 • mreža za obradu, pohranu, prijenos, analizu i prikaz informacija

potičemo da kontaktiraju nastavnike sa Zavoda, istraže prilike za usavršavanje praktičnih vještina i raspitaju se o mentorstvu na Zavodu. Detaljnije informacije o istraživačkim laboratorijima, projektima i suradnji možete pronaći na stranici Istraživanje.