3. ZESOI diplomska radionica - DIRA 2012

 Popis sudionika i naslovi diplomskih radova prezentiranih na radionici:

 • Ivan Michel Antolović - Sustav za mjerenje fluorescencije ljudskog tijela
 • Jure Babić - Bežična senzorska mreža temeljena na Si1000 mikrokontroleru
 • Krešimir Bešenić - Analiza slika očne pozadine za medicinsku dijagnostiku
 • Emilija Damić - Gradnja i evaluacija korpusa hrvatskog emocionalnog govora
 • Luka Dejanović - FPGA izvedba procesora s minimalnim skupom instrukcija
 • Nikola Diklić - Perin Programska potpora za pokretanje operacijskog sustava na LPC1788 mikrokontroleru
 • Iva Harbaš - Metoda za automatsku klasifikaciju EEG signala za detekciju PTSP - a
 • Dragutin Hrenek - Panoramska popločena vizualizacija gradskih scena pomoću sustava panoVRama
 • Martina Jakovina - Metoda za automatsku klasifikaciju EEG signala za detekciju depresije
 • Mislav Jordanić - Usporedba postupaka mjerenja umora mišića
 • Martina Kalogjera - Sustav proširene stvarnosti za vizualizaciju virtualnih osoba
 • Luka Mijatović - Sklop za rekonstrukciju slike dobivene senzorom s Bayerovom matricom
 • Nenad Mikša - Panoramska vizualizacija virtualnih okolina pomoću sustava panoVRama
 • Nikša Nikšić - Višekanalni prijamnik sustava za komunikaciju posredstvom ljudskog tijela
 • Denis Petek - Biblioteka funkcija za vizualnu kontrolu kvalitete proizvoda
 • Pavle Prentašić - Metode računalnog vida za detekciju i klasifikaciju vozila
 • Nikolina Prpić - Elektronički programski vodič za DRM standard
 • Alen Rakipović - BioMe  -  web sučelje baze biološki važnih metala 
 • Igor Sočec - FPGA implementacija metode povećanja originalne rezolucije slike korištenjm više snimki
 • Boris Trubić - Sustav računalnog vida za klasifikaciju vozila na temelju registarske pločice
 • Katarina Valent - Automatska metoda za detekciju artefakata u EEG signalima

Program 3. ZESOI diplomske radionice - DIRA 2012

9:00-10:00 Sastanak ZESOI gospodarskog savjeta (knjižnica ZESOI).

10:00-11:00 Kratke prezentacije diplomskih radova (Siva vijećnica).

11:00-12:30 Poster prezentacije (FER galerija uz Vukovarsku aveniju).

12:30-12:45 Glasovanje članova Gospodarskog savjeta o dobitnicima nagrada.

12:45 Podjela nagrada za najbolje diplomske radove i priznanja sudionicima.

Druženje i domjenak.


Repozitorij