Miroslav Plohl ml. (1917.-1998.)

Dr.sc. Miroslav Plohl, dipl.ing., redoviti profesor, (1.4.1917. Zadar – 18. 4. 1998. Zagreb). Realnu gimnaziju u Zagrebu završio je godine 1936., diplomirao na Tehničkom fakultetu u Zagrebu, smjer elektrostrojarstvo 1941., a doktorat tehničkih znanosti iz područja elektrotehnike stekao je 1981. godine na Sveučilištu u Zagrebu. Po završetku studija zaposlio se godine 1941. kod tvrtke “Hrvatski Siemens” u Zagrebu, odnosno od 1945. u Tvornici “Končar” Zagreb, a potom kratko vrijeme u Tvornici alatnih stroja u Željezniku i u Upravi za radiodifuziju Zagreb. Godine 1951. zapošljava se kao asistent u Zavodu za teoretske osnove i mjerenja u dojavnoj tehnici Tehničkog fakulteta u Zagrebu, sada Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija. Godine 1961. izabran je za višeg predavača, a godine 1982. u zvanje redovitog profesora, te 1987. godine odlazi u mirovinu. U dodiplomskoj nastavi predavao je predmete Teorija mreža i linija, Teorija linearnih sistema, Sinteza linearnih mreža, Topološka analiza i sinteza električnih mreža, a na poslijediplomskoj nastavi predmete Analiza linearnih mreža, Sinteza linearnih mreža te Grafovi i mreže. U nekoliko navrata održavo je dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu iz navedenih predmeta i na drugih fakultetima (Elektrotehnički fakultet Split i Banja Luka te Vojna tehnička Akademija, Zagreb). Autor je 7 objavljenih znanstvenih radova, od toga tri kao suradnik na znanstvenom projektu, napisao je troja skripta te vodio nekoliko diplomskih i magistarskih radova. Bio je dugogodišnji stručni suradnik Industrijskog projektnog zavoda Zagreb. Tijekom dugogodišnjeg rada na Fakultetu obnašao je mnoga upravna zaduženja, među inim bio je dugi niz godina predstojnik Zavoda za elektronička mjerenja i sisteme Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu.