Doktorski studij

Nastavnici Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija provode istraživanja u niz područja kao što su:

  • Senzori i elektronička instrumentacija i mjerenja
  • Biomedicinsko inženjerstvo
  • Bioinformatika
  • Analogna, digitalna i mješovita obrada signala
  • Obrada slika i računalni vid
  • Računalna sigurnost
  • Računalne mreže
  • Ugrađeni računalni sustavi
  • Obrada govora

Doktorski studenti zainteresirani za rad na doktoratima u navedenim područjima istraživanja mogu kontaktirati potencijalne mentore za daljnje informacije.

Detaljni prikaz istraživačkih laboratorija je dan u Brošuri Zavoda.


Odabrani predmeti na doktorskom studiju

Predmeti poslijediplomskog doktorskog studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva, koji predaju profesori sa Zavoda. Detalje o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva možete pronaći na službenim stranicama Fakulteta.

Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO

Biomonitoring sustavi

  Sveučilišni poslijediplomski    

Digitalna analiza slike

  Sveučilišni poslijediplomski    

Električki filtri - odabrana poglavlja

  Sveučilišni poslijediplomski    
Električni filtri u elektroenergetskom sustavu   Sveučilišni poslijediplomski    

Elektronički uređaji za dobivanje medicinskih slika

  Sveučilišni poslijediplomski    

Grafovi i mreže

  Sveučilišni poslijediplomski    

Instrumentacija u zaštiti okoliša

  Sveučilišni poslijediplomski    

Mjerna pojačala

  Sveučilišni poslijediplomski    

Mreže inteligentnih osjetila

  Sveučilišni poslijediplomski    

Nelinearni sustavi

  Sveučilišni poslijediplomski    

Odabrana poglavlja digitalne obrade slike

   Sveučilišni poslijediplomski    

Primjena obradbe signala

   Sveučilišni poslijediplomski    

Primjena računala u medicini

   Sveučilišni poslijediplomski    

Sklopovlje i arhitektura procesora za obradbu signala

   Sveučilišni poslijediplomski    

Slijepo razdvajanje signala i analiza nezavisnih komponenata

   Sveučilišni poslijediplomski    

Sustavi za mjerenje neelektričkih veličina

   Sveučilišni poslijediplomski    

Teorija signala

   Sveučilišni poslijediplomski