Miroslav Plohl (1881.-1939.)

Prof. ing. Miroslav Plohl rođen je u Gorici 30. 7. 1881., a umro je 30. 9. 1939. u Zagrebu.

Miroslav Plohl radio kao pomorski stručni časnik za velike ratne brodove te vrlo mnogo na telefoniji i radiotehnici. Godine 1910./1911. iznašao je novi postupak kojim se omogućuje proizvođenje neprigušenih valova istodobnom upotrebom izmjenične i istosmjerne struje. Svrha toga bila je povećanje frekvencije izmjenične struje. Njegov je postupak strojnim načinom omogućavao proizvođenje neprigušenih titraja, koji su mogli svladati velike udaljenosti, potrebne za bezičnu telegrafiju. Ovaj izum preuzela je poznata tvrtka Telefunken Gesellschaft u Berlinu. Izumio je i novi način proizvodnje električnih titraja pomoću iskrišta u osobito kratkim valovima, što je preuzela tvrtka Siemens u. Halske iz Beča. Postavio je i egzaktnu metodu izračunavanja električnih transformatora. U godini 1918.-1919. radio je kao konstruktor tršćanske tvrtke Stabilimento Tehnico Triestino te potom u Rijeci za tvrtku Whitehead&Co. Radio je osobito na usavršavanju i iskoristivosti turbokompresora, ostvarivši zavidne rezultate. Njegove patente preuzela je tvrtka Whitehead & Co. Godine 1920. preselio se u Beč gdje je radio kao tehnički ravnatelj tvornice "Radio" G.M.B.H. do kraja 1924. godine.

Na poziv Tehničke visoke škole u Zagrebu preuzeo je 1925. godine nastavničku službu za kolegije Jaka struja, Prijenos i Razdiobu električne energije. Na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu prof. ing. Miroslav Plohl s velikim je entuzijamom osnovao Zavod za elektrotehniku 1925.-1926. i uredio laboratorij jake struje, koji je po vrijednosti nadmašio vrlo skučena financijska sredstva. Uz laboratorij osnovao je i uredio 1929. godine stanicu za baždarenje električnih brojila i preciznih mjerila na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Uživao je veliko poštovanje kao nastavnik i predavač i među kolegama. Službu dekana obavljao je od 1936. godine do iznenadne smrti 1939. godine kada je izgubio život nesretnim slučajem dok je vršio svoju dužnost kao predsjednik električnih poduzeća Banovine Hrvatske.