Đuro Švarc (1901.-1980.)

Prof. dr. sc. Đuro Švarc, dipl. ing., rođen je 24. 3. 1901. u Koprivnici, a umro 10. 11. 1980. u Zagrebu. Realnu gimnaziju pohađao je u Koprivnici i Zagrebu. Maturirao je 1919. godine. Studirao je na Odjelu za strojarstvo, pododjelu za elektrotehniku Visoke tehničke škole u Beču i diplomirao 1925. godine. Doktorirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1961. godine.

Nakon diplomiranja radi kao radionički inženjer u nekoliko privatnih tvrtki u Zagrebu, a zatim desetak godina u Buenos Airesu kao inženjer projektant kod velikih multinacionalnih kompanija. Pred drugi svjetski rat vraća se u Zagreb i radi u elektrotehničkoj sekciji Direkcije željeznica. Kao u praksi potvrđenom stručnjaku za električnu vuču 1949. godine povjerena su mu predavanja na Elektrotehničkom odjelu Tehničkog fakulteta u Zagrebu. Već 1950. godine unaprijeđen je za predavača, a ubrzo zatim stjecajem nastavnih potreba napušta užu specijalnost i počinje predavati predmet Titrajni krugovi. Habilitiran je u tom području i izabran za docenta 1953. godine. Za izvanrednog profesora izabran je 1960. godine, a redoviti profesor postaje 1965. godine.

Iako u poznijim godinama, definitivno opredijelivši svoj znanstveni interes prema teoriji električnih krugova kao dobar poznavalac nekoliko svjetskih jezika prati noviju literaturu, i u nastavi svog predmeta naslućuje modernije metode pristupa rješavanju mreža (Laplaceova transformacija, konvolucija i dr.). Piše svoje životno djelo, udžbenik-monografiju Električki titrajni krugovi, I dio koje izlazi iz tiska 1959. godine. Poglavlja o vezanim titrajnim krugovima potpuno su autohtona. Napisao je za ono vrijeme veći broj što znanstvenih što stručnih radova, od kojih su tri objavljena u svjetski renomiranim znanstvenim časopisima (Elektrotechnik und Maschinenbau, Archiv für Elektrotechnik). Nosioc je licence za dva patenta (transformator istosmjerne struje). Umirovljen je 1971. godine. Poznat kao fanatičan poštovalac točnosti i perfekcionist detalja, no bio je veoma blag i susretljiv u kontaktu sa studentima.