5. diplomska radionica, ZESOI - DIRA 2014

Popis sudionika i naslovi diplomskih radova prezentiranih na radionici:

 

Marko Košak - 1. nagrada   Mario Cifrek Mjerni čvor meteorološke stanice
Toni Šarić - 2. nagrada Mario Cifrek Komunikacija putem ljudskog tijela postupcima impulsne modulacije
Igor Mijić - 3. nagrada Davor Petrinović Analiza akustičkih parametara glasa kao odziva na intenzivne zvučne pobude impulsnog oblika
Dario Antolović Vedran Bilas Smanjenje potrošnje MOX osjetila plina u režimu rada s povremenim uključivanjem
Juraj Begovac Ratko Magjarević Govorna podrška za potpomognuto vježbanje za aplikaciju za operacijski sustav Android
Alen Cindrić Hrvoje Džapo Sustav za lokalno pozicioniranje temeljen na ultrazvučnoj metodi
Nikolina Dobrenić Ratko Magjarević Sustav za mobilno praćenje i optimizaciju rada naprednih bežičnih mreža
Matea Đonlić Damir Seršić 3D segmentacija CT snimaka bubrežnog kamenca
Antonio Grudiček Hrvoje Džapo Implementacija VoIP telefona na BeagleBoard xM razvojnoj platformi
Nikola Luburić Mario Cifrek Implementacija BPSK modema na mikrokontroleru iz porodice STM32F4
Ivan Luetić Ratko Magjarević    Identifikacija osobe zasnovana na usporednoj analizi elektrokardiograma i hoda
Ivan Marić Hrvoje Džapo Algoritmi detekcije prisutstva osobe temeljeni na obradi podataka iz kapacitivnih senzora
Dino Mišlov Mario Cifrek Korištenje Clarkove elektrode za mjerenje vodika otopljenog u tekućini
Simon Najman Vedran Bilas Korekcija GPS navigacije primjenom inercijskih osjetila
Mihaela Pejčinović Damir Seršić Model prostorne raspodjele vala iz ograničenog skupa mjerenja
Deni Petak Davor Petrinović Razvoj programske potpore ugradbenog računalnog sustava pomoću Matlab Embedded Coder paketa
Marko Polović Mladen Vučić Sklopovska implementacija postupaka za poravnanje genoma
Jurica Šprem Marko Subašić Segmentacija krvnih žila postupkom izrastanja regije
Irena Štetić Marko Subašić Segmentacija zakrivljenih krvnih žila u slikama očne pozadine
Sandra Šumiga Davor Petrinović Steganografija i vodeni žig u zaštiti digitalnih fotografija
Petra Vučković Sven Lončarić Informacijski sustav za oftalmološku bazu slika
Vanessa Županović Mile Šikić Računalne metode za poboljšanje i validaciju sastavljenih genoma

Repozitorij