Nastavni laboratoriji

Organizacija rada u zavodskim laboratorijima

Mole se svi studenti koji koriste zavodske laboratorije za izradu diplomskog rada, seminara ili za neku drugu namjenu da se pridržavaju naputaka iz dokumenta Organizacija rada u studentskim laboratorijima.


Repozitorij