Mladen Hegedušić (1899.-1995.)

Doc. dr. sc. Mladen Hegedušić, dipl. ing., rođen je 13. 7. 1899. u Petrinji, a umro je 28. 1. 1995. u Zagrebu. Maturirao je 1918. godine u Zagrebu. Diplomirao je 1924. godine na Elektrotehničkom odjelu Tehničke visoke škole u Pragu. Zapošljava se na Tehničkom odsjeku direkcije pošta gdje do 1949. godine dostiže najviše stručne položaje. Još 1940. godine pozvan je na Tehnički fakultet u Zagrebu da drži predavanja iz dojavne tehnike. Za honorarnog nastavnika postavljen je 1942. godine, a stalnu nastavničku karijeru na Fakultetu započinje 1949. kada je prvi put izabran za docenta. Iste godine postaje i prvi predstojnik Zavoda za zično-dojavnu tehniku. Umirovljen je 1961. godine. U operativi PTT službe izveo je niz projekata, proračuna i planova po kojima je telekomunikacijskim vodovima umrežavan prostor tadašnje Hrvatske.

Stečenim iskustvom formira predmet Teorijski osnovi mjerenja i vodovi dojavne tehnike koji predaje. Organizira i svojim zalaganjem i vještinom oprema relativno veliki laboratorij koji je dobrim dijelom omogućio osnivanje posebnog smjera za slabu struju. Kao pasionirani ljubitelj prirodnih znanosti djeluje u popularnoj publicistici i u području atomske fizike i astronomije. Uspješno se bavio i inovatorskim radom.