Znanstvenoistraživačka djelatnost

Znanstvenoistraživačka djelatnost Zavoda odvija se u područjima analize, razvoja i konstrukcije analognih i digitalnih elektroničkih sustava, analogne i digitalne obradbe signala i slika, teorije električnih mreža i sustava, elektroničkih mjerenja i instrumentacije, biomedicinske elektronike i računalnih mreža. Za nastavu i znanstvenoistraživački rad prostori Zavoda i laboratoriji imaju potpunu logističku potporu, uključivo prostor, opremljenost, te instrumentacijsku i računarsku opremu.

Za znanstveno istraživački rad na Zavodu postoje specijalizirani laboratoriji kao što su: Laboratorij za biomedicinsku elektroniku, Laboratorij za sustave i signale, Laboratorij za obradu slika i Laboratorij za precizna mjerenja i umjeravanja. Suradnici Zavoda sudjeluju u 6 znanstveno istraživačkih projekata. U okviru svoga znanstvenog djelovanja surađuju s preko 17 međunarodnih znanstvenih institucija.

Opis istraživačkih laboratorija, te detaljnije informacije o znanstveno istraživačkom radu možete vidjeti u brošuri Zavoda.


Repozitorij