Posjet firmi Xylon d.o.o.

U okviru ZESOI programa stručnih izleta i posjeta, u petak 3. lipnja 2011. godine organizirana je posjeta poduzeću Xylon  d.o.o. za sve studente diplomskog studija kojima je mentor nastavnik sa ZESOI-a. Tijekom posjeta djelatnici Xylona su ukratko predstaviti područje i djelatnosti kojima se bave.

Xylon d.o.o. je hrvatska elektronička firma fokusirana na dizajn FPGA sklopova. Osnovana je 1995. godine i do sada je izrasla u uglednog i međunarodno prepoznatog eksperta za embedded rješenja iz područja grafike, videa i mrežnih komunikacija. U Xylonu trenuto radi 30-tak vrhunskih inženjera od kojih je dobar dio potekao sa ZESOI-ja, a Zavod i Xylon učestalo surađuju na raznim razvojnim projektima u koje su često uključeni i studenti.