Diplomski radovi u suradnji s gospodarstvom

 

U skladu s zaključcima sastanaka Gospodarskog savjeta, pokrenut je program izrade projekata, završnih i diplomskih radova u suradnji s gospodarstvom. Na ovoj stranici mogu se naći teme predložene od strane članova Gospodarskog savjeta ZESOI iz gospodarstva. Svi zainteresirani studenti, odnosno njihovi mentori se za detaljnije informaciju upućuju na direktan kontakt sa predlagačem teme.

 

 

 

Predlagač teme/kontakt:

Altpro d.o.o.

Velika Cesta 41

10020 Zagreb - Odra

Croatia

 

Zvonimir Viduka, dipl.inž.el.

Direktor

altpro@altpro.hr

 

 

Tel: + 385 1 6011 701 Fax: + 385 1 3666 078

 

Naslov tema/kratki opis tema

Predvidivi mentor

Dimenzioniranje sustava solarnog napajanja sa baterijskim back-up-om

 

Zadatak je proučiti sustave solarnog napajanja i u suradnji sa incijatorom teme dimenzionirati sustav solarnog napajanja sukladno potrebama uređaja.

 

 

Senzor pritiska iznimne osjetljivosti koji radi na principu fizičke distorzije optičkog materijala

 

Zadatak je napraviti sklop upotrebom optičkog materijala koji detektira pritisak i daje na svojim izlazima analogan signal proporcionalan jačini pritiska. Detaljnije podatke i pomoć u radu će dati inicijator teme.

 

 

3D matematičko modeliranje magnetskog polja metodom konačnih elemenata

 

Potrebno je napraviti PC/Windows aplikaciju za 3D matematičko modeliranje magnetskog polja metodom konačnih elemenata. Detaljnije podatke i pomoć u radu će dati inicijator teme. Postoji mogućnost i izrade modela magnetskog polja uz pomoć napravljene aplikacije sukladno smjernicama inicijatora teme.

 

 

RS232/Ethernet konvertor

 

Zadatak je napraviti RS232/Ethernet konvertor sa 2 RS232 porta u vlastitiom DIN-RAIL kućištu. Detaljnije podatke i pomoć u radu će dati inicijator teme.

 

 

Sklop za Ethernet dvosmjerni 16 kanalni prijenos digitalnih signala stanja

 

Zadatak je napraviti robustan I/O Ethernet uređaj koji preko Etherneta prenosi stanja svojih digitalnih ulaza i izlaza. Detaljnije podatke i pomoć u radu će dati inicijator teme.

 

 

Sigurnosan komunikacijski protokol baziran na Ethernet-u

 

Zadatak je napraviti robustan i sigurnosan protokol koji je baziran na Ethernet-u. Prilikom kreiranja protokola, autor ima potpunu slobodu i može koristiti svu dostupnu literaturu i literaturu inicijatora teme. Detaljnije podatke i pomoć u radu će dati inicijator teme.

 

 

Izrada softverske aplikacije za pomoć proračuna MTBF vrijednosti elektroničkih sklopova

 

Potrebno je napraviti PC/Windows aplikaciju za izračun MTBF (Mean Time Between Failure) vrijednosti elektroničkih sklopova. Detaljnije podatke i pomoć u radu će dati inicijator teme.

 

 

Izrada softverskog alata za izradu FTA analize elektroničkih sklopova

 

Potrebno je napraviti PC/Windows aplikaciju za grafički prikaz FTA (Fault Tree Analysis) stabla. Detaljnije podatke i pomoć u radu će dati inicijator teme.

 

 

Izrada softverskog alata za proračun hazard rate koeficijenta za elektroničke sklopove

 

Potrebno je napraviti PC/Windows aplikaciju za proračun hazard rate koeficijenta uređaja. Detaljnije podatke i pomoć u radu će dati inicijator teme.

 

 

Izrada softverskog alata za proračun i analizu frekvencijskih i faznih karakteristika filtarskih sustava

 

Potrebno je napraviti PC/Windows aplikaciju za proračun i analizu frekvencijskih i faznih karakteristika filtarskih sustava. Detaljnije podatke i pomoć u radu će dati inicijator teme.

 

 

Razvojna ploča kao podrška za FFT analize te testirane algoritama u DSP mikrokontroleru

 

Potrebno je napraviti univerzalni sklop sa DSP mikrokontrolerom (ili FPGA čipom) čija uloga je izvođenje FFT i ostalih algoritama obrade signala. Detaljnije podatke i pomoć u radu će dati inicijator teme. Poželjno je i da se napravi PC/Windows sučelje i interface prema razvojnoj ploči kako bi se korisniku olakšala upotreba razvojne ploče za posebne primjene i kako bi se algoritmi mijenjali i analizirao njihov utjecaj na signal što jednostavnije.

 

 

Izrada univerzalnog dijagnostičkog alata u Visual C++ za ugradbene sustave

 

Potrebno je napraviti PC/Windows aplikaciju za isčitavanje i prikaz dijagnostičkih podataka ugradbenog sustava te po mogućnosti ujedno i za konfiguriranje ugradbenog sustava. Detaljnije podatke i pomoć u radu će dati inicijator teme.

 

 

 

Predlagač teme/kontakt:

Mikroprojekt d.o.o.

Aleja Blaža Jurišića 9

10040 Zagreb

Croatia

 

Miroslav Rožić, mag.ing.comp.

Tehnički Direktor

miroslav.rozic@mikroprojekt.hr

 

Tel: + 385 1 2455 659 Fax: + 385 1 2455 659

 

Naslov tema/kratki opis tema

Predvidivi mentor

Sklop za deinterlacing tzv. „interlaced“ video signala

 

Zadatak je proučiti svojstva tzv. „interlaced“ video signala, metode deinterlacinga (Bob &Weave  - osnovne, te napredne metode deinterlacinga, s kompenzacijom kretnji u video signalu), te konstruirati sklop koji bi obavljao (osnovnu) funkciju deinterlacinga slike i kreiranja progresivne slike. Traži se FPGA implementacija sklopa u VHDLu i/ili u kombinaciji sa C kodom na FPGA embedded procesoru.

 

 

Sklop za YUV/RGB konverziju

 

Zadatak je napraviti sklop koji konvertira video signal zapisan u YUV, odnosno YcbCr formatu, uključujući i formate koji koriste poduzorkovanje 4:2:2 (ili druge formate poduzorkovanja) u RGB video signal (bez poduzorkovanja). Traži se FPGA implementacija sklopa u VHDLu.

 

 

Linearna transformacija digitalnih slika

 

Zadatak je napraviti sklop (ili više sklopova) koji omogućavaju linearne transformacije digitalnih slika. Transformacije (od kojih svaka može biti i pojedina tema, zbog kompleksnosti) uključuju:

Translaciju slika

Skaliranje slika

Rotaciju slika

Tzv. Shearing.

 

Valja obratiti pažnju na probleme kao što je postizanje pod-pikselne preciznosti u transformaciji, tj. anti-aliasing, ili potrebnu preciznost aritmetike u sklopovlju. Traži se FPGA implementacija sklopa u VHDLu i/ili u kombinaciji sa C kodom na FPGA embedded procesoru.

 

 

Nelinearna transformacija digitalnih slika i videa

 

Zadatak je napraviti sklop (ili više sklopova) koji omogućavaju nelinearne transformacije digitalnih slika.

Transformacije (od kojih svaka može biti i pojedina tema, zbog kompleksnosti) uključuju:

Projektivne/perspektivne transformacije

Mesh warping.

Valja obratiti pažnju na probleme kao što je postizanje pod-pikselne preciznosti u transformaciji, tj. anti-aliasing, kao i na potrebnu preciznost u računanju. Traži se FPGA implementacija sklopa u VHDLu i/ili u kombinaciji sa C kodom na FPGA embedded procesoru

 

 

Sklop za rekonstrukciju slike dobivene sa imaging senzora sa Bayer matricom

 

Zadatak je napraviti sklop koji rekonstruira punu RGB sliku iz monokromatske slike imaging senzora sa Bayer matricom. Potrebno je rekonstruirati RGB za svaki piksel iz R, G, ili B informacije koja dolazi u pojedinom pikselu, te iz susjednih piksela. Poželjan je i pregled i usporedba različitih tehnika interpolacije. Ulaz sklopa su signali izravno iz imaging senzora. Traži se FPGA implementacija sklopa u VHDLu.

 

 

Skaliranje slika i videa u frekvencijskoj domeni i FPGA implementacija

 

Zadatak je analizirati algoritme za skaliranje slika (i video signala) koji vrše transformaciju u frekvencijskoj domeni (putem FFTa/iFFTa) te usporediti ih sa algoritmima koji rade u vremenskoj/prostornoj domeni, te dati koje su prednosti i mane. Traži se analiza i prijedlog izvedbe FPGA implementacije pojedinih blokova kao i cijelog sklopa.

 

 

Resampling stereo i višekanalnog zvučnog signala u FPGA

 

Zadatak je izvesti sklop za promjenu frekvencije uzorkovanja (decimaciju/interpolaciju) stereo i višekanalnog zvučnog signala. Traži se FPGA implementacija sklopa u VHDLu.

 

 

Implementacija sučelja ka eksternim audio codec uređajima

 

Zadatak je izvesti sklop za sučelje FPGA sklopa ka vanjskom audio uređajima (codec-ima). Traži se implementacija sučelja kao što su: AC'97, HD Audio, I2S. Potrebno je projektirati sklop sučelja u VHDL-u.

 

 

Predlagač teme/kontakt:

Elektrokontakt d.d.

Radnička cesta br. 115

HR - Zagreb 10000

 

Ivan Tabaković dipl.inž. el.

Voditelj odjela Upravljački sustavi

ivan.tabakovic@ekz.t-com.hr

 

Tel.    +385 1 2410 460

Fax.   +385 1 2410 422

Gsm. +38591 2410 574

Naslov tema/kratki opis tema

Predvidivi mentor

Mjerenje kontaktnog i signalnog razmaka Štapnog regulatora uz stroboskopsku rasvjetu

Prof.dr.sc. Sven Lončarić

Ispitivanje oštećenja keramičkog kućišta Štapnog regulatora

Prof.dr.sc. Sven Lončarić

Ispitivanje zakrivljenosti cijevi na Štapnom regulatoru

Prof.dr.sc. Sven Lončarić

Povezivanje optičke kontrole sa Siemens Simatic PLC-ovima korištenjem ProfiNET protokola:  zajednička tema Elektokontakt i Siemens

Prof.dr.sc. Sven Lončarić

Ispitivanje karakteristike zakretnog momenta / sile na nekim proizvodima

Doc.dr.sc. Hrvoje Džapo

 

Predlagač teme/kontakt:

KONČAR – ELEKTRONIKA I INFORMATIKA, d.d.

Fallerovo šetalište 22

10000 Zagreb, Hrvatska

 

dr.sc. Drago Cmuk, mag.ing.el.

dcmuk@koncar-inem.hr

www.koncar-inem.hr

 

GSM:   +385 95 433 4333

Tel:   +385 1 36 55 384

Naslov tema/kratki opis tema

Predvidivi mentor

Optimizacija performansi naprednih bežičnih mreža u industrijskim okruženjima.

 

Industrijska okruženja postavljaju izrazito stroge zahtjeve na elektroniku koja se upotrebljava u takvim okruženjima. Takvi zahtjevi obično zahtijevaju visoku razinu inovativnosti, složene algoritme za prevenciju mogućih problema i različite failover i exception handling metode. S druge strane, upravo takva okruženja nude često i povišenu cjenovnu granicu i mogućnosti za primjenu sofisticiranih rješenja koja rijetko mogu zaživjeti u  rješenjima za „male“ korisnike.

Optimizacija performansi bežične mreže svodi se na komplementarno optimiranje WAN i LAN rješenja kako bi se ostvarili:

a.      Višegodišnji rad baterijski napajanog sustava

b.     Napredne arhitekture bežičnih mreža kako bi se ostvarila pokrivenost ciljanih pogona radijskim signalom na WAN i LAN razini (ZigBee)

Končar INEM sadrži vlastitu proizvodnu liniju za elektroničke sklopove pa je osigurana podrška i pomoć te zavidno iskustvo u projektiranju i izradi sklopovlja i stručno mentorstvo pri programiranju. Dodatne prednosti već uhodanog sustava garantiraju preskakanje velikog broja „dječjih bolesti“ i veliku brzinu učenja zbog mogućnosti fokusiranja na razvoj samog softvera za mikrokontrolere.

 

 

Daljinska stanica sa višestrukim komunikacijskom sučeljima.

 

U industrijskim okruženjima javlja se potreba za praćenjem različitih veličina (tlak, temperatura, prisutstvo plinova, detekcija kvarova i opsanosti i dr.) pri čemu se upotrebljavaju najrazličitiji senzori (ulazne veličine). Za praćenje širokog raspona takvih veličina postoji potreba za daljinskim stanicama koje karakteriziraju:

a)      Velik broj analognih, digitalnih i drugih komunikacijskih ulaza (M-bus, CS, RS485) za širok raspon senzora i mjerne opreme

b)      Velik raspon komunikacijskih sučelja prema SCADA-i ili drugom nadzorno/upravljačkom sustavu (GPRS, Ethernet, WiFi, RS485 i dr.).

Za razvijenu, proizvedenu i testiranu daljinsku stanicu potrebno je unaprijediti komunikacijsku arhitekturu kako bi se podržala serija modula koji će omogućiti fleksibilnost visoke razine obzirom na dostupne komunikacijske kanale pri instalaciji takvih stanica na najrazličitije objekte korisnika.

 

 

Predlagač teme/kontakt:

KONČAR - Institut za elektrotehniku

Fallerovo šetalište 22

10002 Zagreb, Hrvatska

 

dr.sc. Siniša MARIJAN

Član Uprave

smar@koncar-institut.hr

 

GSM:   +385 98 496 761

Tel:   +385  1 3667315

Naslov tema/kratki opis tema

Predvidivi mentor

Galvanska izolacija bipolarnog analognih signala upotrebom linearnih opto-couplera

 

Ulazni signal ±10Vp. Frekv. pojas: 50kHz (okvirno). Rad u proširenom industrijskom temperaturnom opsegu. Potrebno je napraviti pregled dostupnih linearnih opto-couplera, napraviti odabir s obzirom na suprotstavljene zahtjeve (jednostavnost, cijena, točnost...), projektirati sklop, realizirati i na kraju ispitati. Usporediti s integriranim izolacijskim pojačalom Texas Instruments ISO124P.

 

 

Regulirani DC/DC pretvarač male snage

 

Ulazni napon: 14-36V.

Izlazi: +15V (1W), -15V (1W), +5V (1W).

Rad u proširenom industrijskom temperaturnom opsegu. Potrebno je predložiti rješenje s obzirom na suprotstavljene zahtjeve (zauzeće površine tiskane pločice, jednostavnost, cijena, točnost...), te u suradnji sa suradnicima Instituta projektirati sklop, realizirati i na kraju ispitati. Testiranjem bitnih parametara treba utvrditi koliko se ovo rješenje uspijeva približiti komercijalno dostupnim DC/DC pretvaračima.

 

 

Pojačalo snage za laboratorijske primjene

 

Napajanje: ±30V max.; Ulazni napon: ±10Vp max.; Izlazni napon: ±25Vp max.;

Izlazna struja: 1Ap max.; Točnost pojačanja: 1%; Izlazni otpor: 2 Ohm max.;

Frekv. pojas: 100kHz (okvirno); THD: 0.1%; Trajno podnošenje na kratkog spoja na izlazu.

Max. radna temperatura 40°C.

Potrebno je predložiti rješenje s obzirom na suprotstavljene zahtjeve (jednostavnost, cijena, točnost...), te u suradnji sa suradnicima Instituta projektirati sklop, realizirati i na kraju ispitati.

 

 

Pretvornik UART na USB

 

U novim projektima periferijskih inteligentnih elektroničkih modula, formata dvostruka Europa, koji se razvijaju za vlastitu platformu postoji potreba za serijskom komunikacijom sa mikrokontrolerom samo kod ispitivanja i pri eventualnom uklanjaju pogrešaka. Upotrebom pretvornika UART na USB moguće je na modulima u potpunosti eliminirati RS232 sučelje. Potrebno je izraditi pregled mogućih rješenja te u suradnji sa suradnicima Instituta  projektirati, izraditi i ispitati pretvornik koji bi služio kao oprema za ispitivanje/održavanje ugradbenih računalnih sustava za primjenu u tračničkim vozilima i elektroagregatima.

 

 

Testiranje zasnovano na modelu pomoću klasifikacijskih stabala

 

Testiranje zasnovano na modelu (engl. Model Based Testing – MBT) obuhvaća sve aktivnosti vezane uz testiranje a koje se provode u okviru razvoja zasnovanog na modelu (engl. Model Based Development – MBD). Metoda klasifikacijskih stabala (engl. Classification Tree Method) predstavlja sistematski proces odabira testova i notaciju koja je ljudski čitljiva te dovoljno opisna za višestruko korištenje. Provodi se dijeljenjem ulazne domene test objekta na klasifikacije koje se potom prema hipotezi uniformnosti particioniraju na ekvivalentne klase. Spomenuta hipoteza pretpostavlja homogeno ponašanje sustava u smislu otkrivanja pogrešaka za sve vrijednosti iz ekvivalentne klase. Tako dobiveno klasifikacijsko stablo predstavlja stupce kombinacijske tablice dok kronološki poredani koraci testa čine retke iste tablice. Testovi se izgrađuju odabirom jedne klase iz svake klasifikacije za svaki korak testa, a prema nekom od kriterija pokrivenosti stabla (engl. Classification-Tree Coverage – CTC).

 

U radovima  bi trebalo automatizirati izgradnju početnog klasifikacijskog stabla iz sučelja Simulink modela test objekta, omogućiti ručno proširivanje i doradu tako dobivenog stabla, npr. unutar editora CTE XL, učitati konačno klasifikacijsko stablo natrag u MATLAB, iz njega izgraditi test vektore i provesti testove. Moguće je zadatke podijeliti na dva rada od kojih bi se prvi odnosio na analizu sučelja test objekta, izgradnju početnog klasifikacijskog stabla i njegovo učitavanje u editor, dok bi se drugi rad odnosio na učitavanje klasifikacijskog stabla natrag u MATLAB, izgradnju test vektora i automatsko izvođenje testova – simulaciju test objekta s ulazima definiranim test vektorima.

 

ZADATAK A: Automatska izgradnja klasifikacijskog stabla iz Simulink modela

U radu bi trebalo implementirati automatsku analizu sučelja Simulink modela test objekta, izgradnju početnog klasifikacijskog stabla i njegovo učitavanje u CTE XL editor.

 

ZADATAK B: Automatska izgradnja i izvođenje testova iz klasifikacijskog stabla unutar MATLAB/Simulink okruženja

U radu bi trebalo implementirati automatsko učitavanje klasifikacijskog stabla iz CTE XL editora u MATLAB okruženje, izgradnju test vektora i automatsko izvođenje testova – simulaciju test objekta s ulazima definiranim test vektorima.

 

O metodi klasifikacijskih stabala:

Conrad, M.; Fey, I.; Sadeghipour, S.: „Systematic Model-Based Testing of Embedded Automotive Software“, Electronic Notes in Theoretical Computer Science, 2005

(http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.122.5886&rep=rep1&type=pdf)

 

Besplatni editor klasifikacijskih stabala CTE XL:

http://www.berner-mattner.com/en/berner-mattner-home/products/cte/cte-xl/index-cte-xl.html

 

 

Testiranje ugradbenih sustava zasnovano na modelu na različitim razinama integracije

 

Testiranje zasnovano na modelu (engl. Model Based Testing – MBT) obuhvaća sve aktivnosti vezane uz testiranje a koje se provode u okviru razvoja zasnovanog na modelu (engl. Model Based Development – MBD). Provodi se na različitim razinama integracije: (1) model u petlji (engl. Model-in-the-Loop – MiL), gdje su testirani sustav i okolina simulirani, (2) programski kod u petlji (engl. Software-in-the-Loop – SiL), gdje se model okoline i testirani programski kod izvode na istom računalu, (3) procesor u petlji (engl. Processor-in-the-Loop – PiL) je slično SiL-u osim što se kod izvodi na ciljnom procesoru i (4) sklopovlje u petlji (engl. Hardware-in-the-Loop – HiL) gdje se kod izvodi na ciljnom uređaju, uz simuliranu okolinu s kojom se komunicira putem digitalnih i analognih sučelja uređaja. Pri tome je važno omogućiti usporedbu rezultata testiranja na različitim razinama integracije.

 

U radu bi trebalo automatizirati izvođenje testova na MiL i PiL razinama te usporedbu njihovih rezultata. Modeli okoline i testiranog sustava izvodili bi se unutar MATLAB/Simulink okruženja dok bi se programski kod namijenjen ciljnom mikrokontroleru automatski generirao iz Simulink modela. Prilikom usporedbe rezultata izvođenja simulacije i generiranog koda potrebno je predvidjeti tolerancije pogrešaka u iznosima, npr. zbog prelaska u cjelobrojnu aritmetiku, i pogrešaka zbog vremenskih pomaka, npr. zbog različitih brzina izvođenja.

 

 

Vremenska sinkronizacija čvorova na ethernetu korištenjem IEEE 1588 PTP protokola.

 

Na ovu temu je moguće definirati više projektnih i diplomskih zadataka. Predlaže se angažman barem 2 studenta.

 

Tema projekta je implementacija IEEE 1588 PTP protokola za preciznu sinkronizaciju vremena putem etherneta. IEEE 1588 protokol je standard za sinkronizaciju vremena putem etherneta koji omogućuje sinkronizaciju vremena između čvorova uz preciznost veću od 1us.

Zadatak je analizirati protokol te predložiti način implementacije funkcija za realizaciju master i slave čvora IEEE 1588 protokola. Po mogućnosti provesti i implementaciju te testirati rješenje i usporediti ga s referentnim čvorom.

 

 

Usporedba operacijskih sustava u primjenama na MMI

 

Riječ je o operacijskim sustavima koji se primjenjuju u MMI (Man Machine Interface) ugradbenim računalima za primjenu u tračničkim vozilima.  Potrebno je analizirati operacijske sustave koji su prikladni za tu vrstu primjena te predložiti alternative postojećim rješenjima. Sagledati potrebne razvojne aktivnosti za prijelaz s postojećeg na alternativni operacijski sustav u smislu kompatibilnosti razvojnih programskih alata te održivosti rješenja.

 

 

Sustav za brojanje putnika

 

Predložiti i, po mogućnosti, izraditi sustav za brojanje putnika prilagodljiv za ugradnju na vozila ZET-a, primjerice niskopodni tramvaj.

 

 

Procesori zasnovani na FPGA sklopovima

 

Napraviti pregled procesora (komercijalnih i besplatnih) pogodnih za implementaciju u FPGA, kao i dostupnih pripadajućih programskih okruženja. Odabrati najprikladnije rješenje i  implementirati ga u definirani ciljni sustav. Provesti analizu s obzirom na utrošak resursa i dobivene značajke.

 

 

Algoritmi za raspodjeljivanje programskih zadaća - implementacija u FPGA

 

Napraviti pregled algoritama za raspodjeljivanje programskih zadaća (scheduling algorithms) koji se najčešće koriste u jezgrama za rad u stvarnom vremenu. Pri tome su ciljni sustavi ugradbena računala za primjenu u industriji i transportu.  Analizirati mogućnosti implementacije analiziranih algoritama u FPGA. Implementirati barem dva algoritma u FPGA. Analizirati ih i usporediti dobivene rezultate.

 

 

Predlagač teme/kontakt:

COMBIS d.o.o

Razvoj i integracija aplikativnih rješenja / Professional services and IT solutions

Baštjanova 52 a, 10000 Zagreb Hrvatska

 

Branimir Tešija

Branimir.Tesija@combis.hr

 

tel. +385 1 3651 248

gsm. +385 99 3651 248

 

Naslov tema/kratki opis tema

Predvidivi mentor

Testni modul jBPM alata

 

jBPM je fleksibilni Business Process management (BPM) alat. On predstavlja most između poslovnih analitičara i razvojnih inženjera. Osnovna svrha BPM alata  je mogućnost jednostavne i brze optimizacije poslovnih procesa bez intervencija programera.

Tradicionalno BPM alati imaju fokus limitiran samo na ne-tehničko osoblje (poslovne korisnike) dok jBPM nudi i mnoštvo karakteristika koje omogućavaju razvojnim inženjerima integraciju ovog alata u složene IT sustave.

Tema projekta će biti izrada modula za testiranje poslovnih procesa i pravila kao dopuna jBPM-u.

 

 

 

Predlagač teme/kontakt:

SIEMENS d.d

 

 

Ivana Ilić

 

ivana.ilic@siemens.com

 

tel.

gsm.

 

Naslov tema/kratki opis tema

Predvidivi mentor

Detekcija ispravnosti ambalažnih proizvoda

 

U ambalažnoj industriji proizvode u obliku kutije, posude, poklopca, nosiljke i sl. potrebno je dizajnirati te proizvesti tako da isti bude ispravan, bez vidljivih oštećenja i sa propisno izrađenom etiketom - opisom proizvoda. Kod nekih tipova proizvoda zahtijevaju se posebne mjere provjere koje se mogu izvoditi ručno (opažanjem ljudskim okom) ili automatski uz pomoć računalnog vida. Takav primjer su proizvodi koje proizvodi tvrtka KAPLAST d.d. iz Karlovca s kojom bi se moglo postići dogovor o suradnji i istraživanju. Obzirom da računalni vid nije u fokusu interesa Siemensa d.d. KAPLAST je spreman u koordinaciji sa Siemensom dati određene informacije i definirati točne zahtjeve koj bi mogli biti podloga za izradu diplomskih radova. Primjeri proizvoda mogu se pogledati na web stranici tvrtke (www.kaplast.hr )

 

 

Korištenje novih tehnologija u detekciji istjecanja vode – izvođenje pilot projekata

 

U suradnji sa grupom stručnjaka iz Siemensa koji se bave vodnim tehnologijama moguće je u pojedinim tvrtkama izvesti pilot projekte mjerenja potrošnje i detekcije istjecanja vode u vodovodnoj mreži (krugu) većih industrijskih potrošača. Pri tomu bi se koristile konvencionalne tehnike ugradnje i mjerenja, a isto tako i nove tehnologije uz primjenu inteligentnih senzorskih mreža.

 

 

Prijenos podataka, obrada podataka i analiza rezultata u sustavima pročišćavanja otpadnih voda

 

Projekt bi se mogao ostvariti u suradnji sa PBF-om (Prehrambeno biotehnološkim fakultetom - zavodom za obradu otpadnih voda) koji se bavi tehnologijom obrade otpadnih voda. Kod pilot postrojenja potrebna im je određena tehnička pomoć glede prijenosa podataka putem interneta, obrade podataka i prikaza na odgovarajući način. Siemens je već pripomogao PBF-u te osigurao opremu i softverske alate za izvođenje projekta i razvoj sustava.

Osim toga Zavod ima i druge ideje vezane uz određena tehnologije, a suradnja sa FER-om u korištenju novih ICT tehnologija mogla bi rezultirati čitavim nizom korisnih radova sa konkretnim primjenama u gospodarstvu. Siemens bi bio spreman sudjelovati u pripremi, povezivanju i definiraju projektnih zadataka.