O projektu

Osnovni podaci

Naziv projekta: Učinkoviti sustavi za obradu signala namijenjeni programski definiranom radiju
Akronim: EfficientSDR
Voditelj projekta: Mladen Vučić
Znanstveno područje: Tehničke znanosti
Znanstveno polje: Elektrotehnika
Institucija: Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 1. 12. 2019. - 30. 4. 2024.
Broj ugovora: IP-2019-04-4189
Vrijednost: 974.500,00 HRK (129.338,38 EUR)

Sažetak

Od bežičnih komunikacijskih sustava neprestano se traži sve veća brzina prijenosa. Stoga se ovi sustavi moraju stalno unaprjeđivati. To je posebno slučaj kod radijskih podsustava koji često predstavljaju usko grlo cijelih prijenosnih lanaca. Programski definiran radio prepoznat je kao ključna tehnologija za njihov razvoj. Slijedeći ovaj trend, predloženi projekt razmatra poboljšavanje postojećih te razvoj novih postupaka za dizajn sustava za obradu signala koji se koriste u programski definiranom radiju. Konkretno, projekt je usmjeren na učinkovite višetaktne sustave, konvencionalne i prostorne filtre, te na sustave koji optimalno iskorištavaju spektar u ultra-širokopojasnom radiju. Od svih ovih sustava traži se učinkovita obrada signala, ali i učinkovita implementacija. S ciljem da se poveća učinkovitost, u istraživanjima će biti korištena sinteza u vremenskoj i frekvencijskoj domeni, sažeto očitavanje, polinomno izoštravanje, optimizacija, te niz drugih analitičkih i numeričkih tehnika. Kao rezultat projekta očekuju se novi postupci za dizajn sustava za višetaktnu obradu signala te novi postupci za dizajn sustava s rijetkim koeficijentima kao što su selektivni filtri, derivatori, integratori te sustavi sa stalnim i promjenjivim kašnjenjem. Nadalje, očekuje se doprinos u dizajnu antenskih polja koja omogućavaju robusno oblikovanje dijagrama zračenja te osiguravaju približno nezavisno upravljanje širinom snopa, usmjerenošću, razinom bočnih latica te dinamičkim rasponom koeficijenata. Konačno, očekuju se novi postupci za sintezu energetski i spektralno učinkovitih pulsova za ultra-širokopojasne komunikacije. Dobiveni postupci bit će izravno primjenjivi u razvoju komunikacijskih sustava. Nadalje, uključenost doktorskih studenata osigurat će visok obrazovni učinak te prijenos znanja u industrijsko okruženje. Svi ovi faktori su važni obzirom da se posljednjih godina komunikacijski sektor u Hrvatskoj intenzivno razvija.

Ključne riječi

programski definiran radio, obrada signala u komunikacijama, dizajn digitalnih sustava, višetaktna obrada signala, prostorna filtracija, UWB radio