Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija

Dobrodošli na stranice Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija.


Pozivaju se zainteresirani kandidati da se prijave za radna mjesta (iskusni istraživač, 2 pozicije) na projektu „Smart EC – Dijagnostički sustav za ispitivanje metodom vrtložnih struja“ slanjem molbe koja uključuje životopis na adresu elektroničke pošte darko.vasic@fer.hr s naznakom naziva projekta i radnog mjesta.

Prijave za radna mjesta zaprimaju se do srijede, 25. studenog 2020. u 12 sati, a više detalja o otvorenim pozicijama možete pročitati u nastavku obavijesti. Očekivani početak rada je 1. 12. 2020.

Iskusni istraživač (2 mjesta):

Uvjet je doktorat ili više godina radnog iskustva u područjima obrade signala, strojnog učenja i/ili projektiranja elektroničkih uređaja i sustava i elektromagnetskih senzorskih tehnologija.

Opis poslova i zadataka:

  • razvoj metoda i algoritama za obradu signala
  • razvoj metoda i algoritama strojnog učenja
  • razvoj metoda i algoritama za numeričko elektromagnetsko modeliranje
  • izrada i testiranje prototipnih senzorskih elektroničkih sustava
  • sudjelovanje u znanstvenom radu s visokim stupnjem samostalnosti u obavljanju istraživanja
  • obavljanje i drugih poslova iz djelokruga svoga rada koje određuje dekan, predstojnik zavoda i voditelj projekta

Nositelj projekta je INETEC – Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o., a projektni tim FER-a vodi izv. prof. dr. sc. Darko Vasić. Cilj projekta je razviti sonde i dijagnostički sustav za ispitivanje ravnih i zakrivljenih ploha industrijskih sustava metodom vrtložnih struja. Područje primjene su nuklearne elektrane, avionska industrija i industrija nafte i plina. U projektu će se razviti sonde koje svojom konstrukcijom i elektroničkim rješenjima omogućavaju dobivanje visoko pouzdanih podataka o stanju plošnih struktura i zavara neovisno o materijalu i udaljenosti sonde od objekta. Zbog velikih dimenzija objekata i velike količine podataka nužno je razviti i dijagnostičke sustave za specifične potrebe ciljanih industrija. Glavni cilj dijagnostičkih sustava je pružiti pouzdanu informaciju o stanju ispitivanog objekta kroz automatiziranu obradu signala sondi te detekciju i klasifikaciju indikacija i promjena u ispitivanom objektu. Projektni tim je sastavljen od istraživača iz Ineteca i FER-a iz područja strojarstva, senzorske elektronike, numeričkog elektromagnetizma, obrade signala i strojnog učenja.

Projekt je prijavljen i financiran u okviru programa dodjele bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II“.

Autor: Darko Vasić
Popis obavijesti